Podobně jako na mnoha jiných místech České republiky bylo také na Vsetínsku uplynulé léto teplotně nadprůměrné a poměrně chudé na srážky. V poslední době tolikrát zmiňované sucho tady naštěstí nedosahovalo takové intenzity jako třeba na severozápadě Čech nebo v některých oblastech jižní Moravy.

Nad 25 °C, tedy hodnotu znamenající v meteorologii tzv. letní den, vystoupala teplota vzduchu na Vsetíně letos poprvé 11. května. První tropický den s teplotou nad 30 °C jsme zaznamenali 20. června. O týden později dorazila na Valašsko „horká vlna“ s několika tropickými dny za sebou. Odpoledne 30. června se teplota vyšplhala na 35,0 °C. Jednalo se o nový rekord. Nikdy v minulosti nebyla v měsíci červnu naměřena na Vsetíně vyšší teplota.

Nejtepleji nám bylo ale až 21. července, kdy teplota vzduchu v odpoledních hodinách dosáhla 35,4 °C – nejvyšší hodnoty za posledních pět let. Pro srovnání doplňme, že absolutní rekord 36,8 °C byl na meteorologické stanici ČHMÚ, která se nachází v areálu vsetínské hvězdárny, změřen 22. července 2015.

Teplé a slunečné počasí z předchozích měsíců tu pokračovalo také v srpnu. Poslední vlna veder k nám dorazila 15. srpna a trvala do 19. srpna. Celkem jsme v létě zaznamenali 21 tropických dnů – pět v červnu, devět v červenci a sedm v srpnu.

Všechny tři letní měsíce si byly nakonec teplotně vzácně vyrovnané, když průměrná měsíční teplota dosáhla v červnu 18,5 °C, v červenci 18,3 °C a v srpnu 18,8 °C.

Srážkově se letošní léto příliš nepovedlo, když delší období s minimem srážek vystřídal pouze občas několikadenní trvalejší déšť. Například celá druhá polovina června byla téměř beze srážek a celkový červnový srážkový úhrn dosáhl jen 66,2 mm, což odpovídalo 71 % obvyklého množství.

V červenci, který byl nejdeštivějším měsícem léta, tady napršelo slušných 128,8 mm (131 % dlouhodobého normálu). Nenechejme se však zmást! Víc jak půlka tohoto množství napršela během posledních dvou červencových dnů, nejvíc pak 30. července, a to 57,8 mm. Jinak byl červenec spíše sušší než deštivý.

Podobná situace jako v červenci nastala i v srpnu. Za celý měsíc se ve staničním srážkoměru na zahradě hvězdárny zachytilo 69,7 mm (82 % dlouhodobého normálu), ale z toho 64,4 mm napršelo během čtyř dnů od 19. do 22. srpna. Po zbytek měsíce pršelo minimálně, vlastně skoro vůbec.

Jednou z příčin menších srážkových úhrnů byla slabá bouřková činnost (coby zdroj dešťových srážek) v průběhu téměř celého léta. V červenci jsme zaregistrovali bouřku nad Vsetínem či v jeho blízkém okolí pouze ve třech dnech! A červen se srpnem na tom byly se sedmi a šesti dny s bouřkou jen o něco lépe. Již nyní lze konstatovat, že letošní bouřková sezóna bude v počtu zaregistrovaných bleskových výbojů (prozatím 324 výbojů) s velkou pravděpodobností nejslabší v tomto století.

Asi nejvíc se nedostatek srážek projevoval na výšce hladiny řeky Bečvy, která se po většinu léta držela na stavu sucha nebo jen několik centimetrů nad ním. To protékalo řekou ve Vsetíně pouze 0,6 metru krychlového vody za sekundu.

Na začátku září se již ochladilo, ale maximální denní teploty stále dosahovaly příjemných více jak 20 °C a několikrát i letních 25 °C. Občas také mírně sprchlo. Na vyrovnání srážkového deficitu z předchozího období to však nestačilo.

Zdroj informací: Český hydrometeorologický ústav

Článek vyšel ve Vsetínských novinách 23. 9. 2022, odkaz zde.