Víte, co je to atl-atl? Nebo jak dlouho trvá setnutí pořádného dubu kamennou sekerou? K čemu slouží lidar? A co to má všechno společné s archeologií? Nebo co má archeologie vlastně společné s Valašskem?

Oblasti Valašska a Kelečska, tvořící sběrný región Muzea regionu Valašsko, se na první pohled totiž jistě nejeví jako lokality, které by mohly skrývat významné archeologické objevy. Však ještě donedávna platilo v archeologickém prostředí známé rčení, že „pravěk nejde nad 300 metrů“ (tady by prošel maximálně jen kousek Kelečska). Samozřejmě se mluvilo o kompaktním osídlení tzv. starých sídelních oblastech, jako jsou nížinné části Moravy nebo Středočeská tabule, kde archeologické výzkumy probíhají takřka 150 let.

Hornatá krajina okresu Vsetín v tradičním archeologickém chápání kulturní krajinu nepředstavuje, ale je považována spíše za okrajový region výše zmíněných starých sídelných oblastí. Navzdory této skutečnosti i zde existují poměrně bohaté doklady lidských aktivit z pravěkých a historických období, přičemž lze v současnosti sledovat nárůst počtu nových nálezů ve sledovaném prostoru.

Výstava Muzea regionu Valašsko představuje právě nový pohled na archeologii regionu i to, že se pravěk nad 300 metrů opravdu vyskytoval. Kromě archeologických nálezů se výstava zaměří na progres, který učinila archeologie v regionu během posledních let. Soustředí se přitom na krajinnou archeologii a kultury, které byly ve stínu dlouhodobě preferované lužické a púchovské kultury.

Velká část výstavy je věnována žákům a studentům, ale některé interaktivity jistě zaujmou i dospělé. K dispozici bude velké pískoviště se simulovanou archeologickou lokalitou, zmiňovaný atl-atl, funkční repliky různých pravěkých seker, zrnotěrka a mnoho dalšího.

Výstavu „Na skok do pravěku“ je možné navštívit na vsetínském zámku již od 2. 7.  V druhé polovině října – v rámci oslav Mezinárodního dne archeologie 2019 – proběhnou tradiční lektorské programy pro školní kolektivy. Tento rok však budou doplněny o komentované prohlídky výstavy, workshopy a tematické přednášky pro veřejnost.