Pokud jste právě uplynulý velikonoční víkend využili k procházkám v přírodě, určitě někteří z Vás navštívili i místa spojené s legendárními poklady. Nejvhodnějším dnem k hledání pokladů byl vždy Velký pátek, kdy se prý země sama otvírala a počestnému člověku nabízela své bohatství. Někdy stačilo sledovat modré plamínky, nebo znát zaklínadlo. Drsnější verze však obsahovaly také černé psy, zelené hady či bestie všeho druhu a barev.

Tyto pověsti mají zřejmě reálný základ v náhodných nálezech depotů mincí, případně šperků a polotovarů z drahých kovů, ze starších období. Objevy tohoto typu jsou na Valašsku a Kelečsku poměrně časté. Jejich početnost je podmíněná hraničním a tranzitním charakterem oblasti. Pro takovýto typ regionu byl typickým jevem větší výskyt kupců, kteří jsou tradičně spojováni s ukládáním depotů do země. Činili tak zejména z bezpečnostního hlediska, ale svou roli hrála i snaha vyhnout se různým formám zdanění, v našem případě především mýtnému. Mezi depoty patřící do této kategorie je možné zařadit kelečský poklad, který obsahoval stříbrné mince a šperky, jejichž původ jde dohledat od středního Německa až po Irák. Dále je třeba připomenout nález z Němetic, který byl tvořen převážně uherskými denáry nebo dva poklady římských mincí z Loučky a Zubří. V tomto případe jsou depoty ukryté mimo obec, ale takřka vždy v okolí významné obchodní stezky a na nějakém dobře zapamatovatelném místě, jako je osamocený kopec či skála nebo soutok potoků.

Druhým společenským jevem příznačným pro hraniční oblasti jsou nepřátelské vpády. Bez ohledu na ušlechtilost cíle vojenské výpravy se vždy rabovalo a loupilo. Místní populace se proto snažila uchránit kromě svého života i trochu movitého majetku. Poklady mincí byly proto spouštěny do latrín, odpadních jímek, zahrabávány pod ploty a do hnojišť, nebo se zazdívaly do komínů. Tyto depoty jsou proto často nalezeny během rekonstrukce starých domů či rekultivaci zahrad. Za zmínku stojí soubory středověkých a novověkých stříbrných mincí z Kladerub a Zašové.

Pokud vás tento krátký exkurz do dějin peněz zaujal a chcete se dozvědět více, navštivte, samozřejmě po ukončení aktuálních omezení, zámek Lešná u Valašského Meziříčí, kde je pro vás již připravena výstava Mince a platidla.

Článek zveřejnil Valašský deník 8. 4. 2021, odkaz zde.