Každý, kdo procházel v posledních týdnech centrem Valašského Meziříčí, si jistě povšimnul stavebního ruchu na náměstí. Spolu se stavebníky se na odkryté ploše pohybujeme i my, archeologové, a odkrýváme zde minulost města.

Vzhledem k prakticky neznámé archeologické situaci v prostoru náměstí, kdy naše poznatky vycházejí jenom z několika útržkovitých zpráv o náhodných nálezech a z informací získaných z malé testovací sondy v jeho horní části, kde byla zachycena pouze štětová dlažba ze závěru 17. století, jsme navrhli kombinovaný postup výzkumných prací. Ten nám umožňuje co nejpružněji reagovat na případné nálezy a tím se vyhnout v maximální míře konfliktu se stavaři.

Hned v první dny terénního výzkumu jsme v severní části náměstí odkryli výše zmiňovanou dlažbu, která byla dochována ve výborně zachovalém stavu. Pod jejím pískovým ložem jsme nalezli starší kamennou strukturu, kterou však zatím neumíme interpretovat, protože byla odhalena jenom její část. Nalezené keramické zlomky ji každopádně datují do 16. století. Pod touto vrstvou se nachází drobný stavební blok, respektive několik kamenů, které mohou být podle ojedinělých střepů datované až do 14. století. Níže se objevuje již jen tenká vrstva říčních oblázků – podobnou úpravu známe například z nejstarších olomouckých náměstí.

Dále se nám z plochy náměstí podařilo získat několik dřevěných kolíků, koženou podrážku boty a další drobné kovové nálezy, ze kterých můžeme zmínit například rakousko-uherské plomby nebo celou sekeru z období novověku.

V posledních dnech věnujeme pozornost také řadové zástavbě v západní části náměstí. Zatím se zde podařilo odkrýt základy opěrných sloupů a podloubí. Nejzajímavější je zbytek sloupové patky u domu č. p. 6, ve které se nachází klenutý kanál směřující pravděpodobně do sklepa. Aktuálně v sousedství zkoumáme zaniklou konstrukci schodiště před radnicí.

Archeologický výzkum valašskomeziříčského náměstí bude nadále probíhat souběžně s jeho stavebními úpravami, tj. přibližně do poloviny příštího roku.

Článek zveřejnil Valašský deník 18. 8. 2021, odkaz zde.