Stejně jako každý rok, tak i letos se s příchodem jara znovu rozběhly stavební práce a spolu s bagry, buldozéry a dalšími žlutými stroji se objevili v krajině i archeologové. Proto je opět na místě připomenout si základní pravidla týkající se povinnosti ohlašovat vlastní stavební akce příslušnému archeologickému pracovišti.

Základem úspěšného záchranného zásahu je včasná spolupráce archeologa, investora a zhotovitele stavby. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy (tj. na celém území ČR), jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit mu, nebo oprávněné organizaci, provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu dotyčný stavebník; jinak pokrývá náklady organizace provádějící archeologický výzkum.

O tom, že tato spolupráce přináší pozitivní výsledky, není nutno diskutovat. Ještě donedávna bylo Valašsko velkým prázdným místem na archeologické mapě Moravy. Dnes jsou známé nové lokality i ojedinělé nálezy, které posouvají dál poznání odborné veřejnosti a Valašsko se dostává do hledáčku domácích i zahraničních archeologických institucí.

Z celé škály nálezů, které pocházejí z roku 2019, je možné jako zářný příklad jmenovat objev části vesnice z pozdní doby bronzové na katastru Lhotky nad Bečvou. Zde díky příkladné spolupráci s investorem (i zhotovitelem stavby) byla odhalena úplně nová lokalita, která na Valašsku zatím nemá obdobu. Výzkum proběhl včas, lokalita byla prozkoumaná a zdokumentovaná tak, že samotný stavební proces nebyl zastaven a ani zpomalen.

Pokud tedy chystáte stavbu, kontaktujte včas oprávněnou archeologickou organizaci – pro okres Vsetín je to Muzeum regionu Valašsko, p. o., kde Vám rádi poradíme. Vyhnete se tak komplikacím se stavbou a v nejhorším případě také problémům se zákonem.