Acta Muselia je recenzované společenskovědní periodikum, které vydává Muzeum regionu Valašsko ve spolupráci s Muzeem Jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Odborný sborník se výborně etabloval v oblasti moravsko-slovenského pomezí a o jeho stoupající kvalitě svědčí i zařazení do mezinárodních databází EBSCO a ERIH Plus.

Nové číslo s pořadovým číslem 15 obsahuje osm odborných studií, tři menší práce z kategorií Musealia, Personalia a miscelania a jednu recenzi.    

První dvě studie jsou věnovány pravěku západní části Zlínského kraje. Dvě pravěká sídliště, jedno z mladší doby kamenné a druhé z mladší doby železné, doplňují náš pohled na nejstarší historii východní Moravy. Zejména druhá ze studií, která pojednává o sídlišti púchovské kultury, je objevným příspěvkem, protože geograficky i časově posouvá osídlení této zajímavé kultury na Moravě. Zpátky na Valašsko nás vrací článek o zaniklé vsi Hondorfu, která ležela na pomezí Zubří a Zašové. Milovníky krásných knih potěší tištěné bible z Muzea jihovýchodní Moravy a ke křesťanské tematice se váže i článek o kamenické dílně v Uherském Brodě. Mezi studie věnované umění patří také další příspěvek, a to o životě a díle předního valašského malíře, vsetínského rodáka Františka Hlavici. Poslední dvě studie připomínají hrůzy obou světových válek – Oběti Velké války z Valašských Klobouk a Vypálení Ploštiny a Prlova a jejich odraz v činnosti Mimořádného lidového soudu v Uherském Hradišti.

Musealia pojednávají o konferenci Morava v čase převratů a změn 1848–1918. Personalia nabízí medailonky dvou významných osobní regionu: Karla Pavlištíka a Antonína Horáka. Posledním příspěvkem je recenze knihy Zlínsko na cestě od Rakouska-Uherska k samostatnému Československu.

Věříme, že Vás tato různorodá paleta odborných a zároveň poutavých článků zaujme a naše periodikum se Vám stane průvodcem po dějinách nejen východní Moravy, ale i přilehlého Pováží.

Objednávky přijímáme telefonicky na tel. č. 571 611 690 nebo na e-mailu: spitzerova@muzeumvalassko.cz. Periodikum je také možné zakoupit osobně na pracovištích muzea ve Vsetíně a Lešné. Cena časopisu je 90 Kč.