Letos v létě slaví hvězdárna na Vsetíně významné jubileum. Ve čtvrtek 30. července uplynulo přesně 70 let od jejího otevření.

Vsetínská hvězdárna patří k nejstarším lidovým hvězdárnám v České republice. Její vznik spadá do období rozmachu astronomie v bývalém Československu, kdy po skončení 2. světové války byly v průběhu přibližně 20 let vybudovány hvězdárny v mnoha městech, z těch bližších například ve Valašském Meziříčí, Holešově nebo Uherském Brodě.

Ve Vsetíně hvězdárna vznikla z iniciativy Oldřicha Křenka, Františka Dostala a několika dalších astronomických nadšenců sdružených v místní pobočce Československé astronomické společnosti. Původní nápad zhotovit si vlastní dalekohled, a poté k němu malou pozorovatelnu, postupně dospěl až k realizaci větší hvězdárny, která by sloužila nejen malé skupince hvězdářů, ale i široké veřejnosti.

Po zajištění financování a vyřízení nezbytných formalit se v květnu roku 1949 začalo s vlastní stavbou. Velká část stavebních prací byla provedena formou brigád, na kterých se podíleli dobrovolníci všech věkových kategorií. Na konci roku 1949 už byla stavba hvězdárny včetně kopule téměř hotova. V první půlce roku 1950 se postupně dovybavil vnitřek budovy a dokončily se terénní úpravy okolí.

Dopoledne 30. července 1950 došlo za účasti představitelů města a astronomů z jiných hvězdáren ke slavnostnímu otevření. Prvním vedoucím hvězdárny se stal Oldřich Křenek. Ihned po zahájení provozu se začaly pořádat přednášky, besedy, exkurze, pozorování Slunce a noční hvězdné oblohy a další akce, a to jak pro veřejnost, tak zejména pro školy či různé organizace.

V roce 2005 se za dlouholetého ředitele Mgr. Jiřího Haase hvězdárna stala součástí Muzea regionu Valašsko.

Z původní „klubovny“, ve které se scházeli místní zájemci o pozorování vesmíru, hvězdárna vyrostla v regionální vzdělávací a popularizační instituci, která se za pomoci moderních technologií snaží návštěvníkům předávat nejnovější poznatky z astronomie, meteorologie a kosmonautiky. Třeba v posledních letech se velmi úspěšnou novinkou staly programy v mobilním nafukovacím planetáriu, se kterým pracovníci hvězdárny navštěvují školy po celém Valašsku.

Zatímco v prvním roce po svém otevření přivítala hvězdárna okolo 3500 návštěvníků, v posledních letech ji ročně navštíví 10 až 15 tisíc lidí. A za celých 70 let už počet návštěvníků dosáhl více jak 600 tisíc.

Článek otiskl Valašský Deník 2. 8. 2020, odkaz zde.