Krajský úřad Zlínského kraje vydává další z řady regionálních populárně naučných publikací, tentokrát na téma vzácných a ohrožených druhů bezobratlých živočichů ve Zlínském kraji. Jedním z odborníků, kteří se na přípravě publikace podíleli, je RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D. z Muzea regionu Valašsko. Bezobratlí jsou nepostradatelnou složkou naší přírody. Řadí se mezi ně např. významní opylovači jako motýli, vosy, včely či mravenci, nebo naopak jejich predátoři jako jsou střevlíci či pavouci.

Tato publikace přináší kvalitně zpracované informace o 165 nejvýznamnějších druzích chráněných a ohrožených bezobratlých. Na její přípravě nezištně spolupracovalo několik desítek odborníků a fotografie živočichů i jejich biotopů poskytlo na pět desítek fotografů. Na základě údajů o známých nálezech a o ohrožení druhů vystavěli editoři publikaci na nejprozkoumanějších skupinách hmyzu. Vedle 54 druhů motýlů či 61 druhů brouků nechybí ani veřejnosti méně známé skupiny, mezi něž patří ploštice, křísi, síťokřídlí, blanokřídlí, rovnokřídlí nebo vážky. Pestrý svět dalších bezobratlých reprezentují pavouci a sekáči, plži a mlži či korýši. U každého druhu je stručně zmíněno celkové rozšíření, včetně situace v rámci České republiky, rozšíření ve Zlínském kraji, jeho bionomie a hlavní faktory ohrožení. U nejvýznamnějších druhů jsou ze Zlínského kraje uvedeny konkrétní lokality. Editorský tým vřele děkuje všem, kteří se na přípravě publikace podíleli.

Šnajdara P., Trávníček D., Konvička O., Spitzer L., Beneš J. & Šnajdarová M. (eds)(2020): Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. Zlínský kraj, Zlín, 180 pp.

Vydal Zlínský kraj v roce 2020, ISBN 978-80-87833-39-1