Témata: hudební výchova, lidová hudba

Lidová píseň provázela člověka po celý život. O její zachycení a uchování pro další generace se na Valašsku zasloužil Jan Nepomuk Polášek. Přijďte se zábavnou formou seznámit s hudební kulturou Valašska a jeho dávných obyvatel.