Témata: ptáci, savci, plazi, hmyz, koloběh živin, ekosystém

V každém ročním období to v zámeckém parku žije. Přijďte se o tom přesvědčit a dozvědět se zábavnou formou mnoho zajímavých informací o obyvatelích parku a blízkého okolí.

Lektorský program objednávejte na tel.: 734 420 009