Témata: vánoční zvyky a tradice, tematické tvoření

Náplní lektorského programu je tvořivá dílna. Děti si vyrobí předměty související s vánočními zvyky a tradicemi.