Témata: Advent, Vánoce jako křesťanské svátky i oslavy zimního slunovratu, starodávné zvyky a tradice, tematické tvoření

Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Křesťané je oslavují jako svátky zrození Ježíše Krista, pohané jako dny znovuzrození slunečního božstva, většina z nás jako svátky rodinné. Různé magické zvyky a obyčeje s nimi spjaté sloužily k zabezpečení dobré úrody a zajištění zdaru ve všem konání. Starobylé rituály objevující se v adventních a vánočních zvycích jsou navázány na cyklus přírody, časem se propojily s křesťanskou liturgií a přestože mnohé ztratily pro moderního člověka svůj původní význam, rozhodně neztratily své kouzlo. Využijte adventního času a přijďte k nám do muzea – za odpočinkem, adventním ztišením i zážitkem. Přijďte si k nám připomenout Vánoce z dob našich prababiček a užijte si je u nás všemi smysly.

Program objednávejte prosím na tel.: 571 411 690.