Témata: význam a průběh Velikonoc, lidové zvyky a tradice

Přijďte se seznámit s nejdůležitějšími křesťanskými svátky i pohanskými zvyky oslav jara.

Lektorský program objednávejte na tel.: 734 420 009