Témata: význam a průběh Velikonoc, lidové zvyky a tradice

Přijďte se seznámit s nejdůležitějšími křesťanskými svátky i pohanskými zvyky oslav jara, odnesete si i vlastnoručně upletenou pomlázku.