Témata: lidové tradice a ukázky, význam a průběh Velikonoc

Přiblížení významu a průběhu Velikonoc s praktickými ukázkami lidových zvyků.