Témata: Valašsko, pohádky, pověsti, lidové léčitelství, tradiční hospodaření, zvykosloví, magie

Svatojánská noc z 23. na 24. června je spojována s lidovými obyčeji, které se vztahují k přírodním kultům, rostlinám a ohni. Poznejte, jaké zvyky jsou spojeny s tímto magickým časem, jakou roli hrály v minulosti bylinky a báby kořenářky a jakou moc měly nejrůznější magické bytosti. Jedné z nich – Květonovi – pomůžeme najít bylinky a uvít věneček z devatera kvítí.