Témata: ovocné stromy a jejich význam pro člověka i živočichy, historie a současnost zpracování ovoce, lidová strava na Valašsku

Lektorský program je určen žákům mateřských, základních a středních škol. Pro nejmladší návštěvníky (preprimární a primární vzdělávání, nebo vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) bude program založen na principech jednoduché hry. Pro druhý stupeň základní školy bude situován tak, aby mohly děti projevit aktivitu a především samostatnost. Pro vyšší ročníky základních škol a střední školy bude využito aktivit, při kterých dochází u žáků k systematickému samostatnému myšlení a pozorování. Lektorský program se odehrává v interiérech výstavy.

Obsahem LP jsou tato témata:

 • Biotop ovocného sadu – vazba na ekologické podmínky, rostlinné i živočišné druhy a jejich vzájemnou kooperaci
 • Strom jako biotop – význam ovocných stromů (pro krajinu, člověka, živočichy)
 • Změny v krajině – vývoj krajinného rázu, krajinná ekologie, ovlivnění člověkem (od jeho příchodu do současnosti, nastínění budoucnosti), význam ochrany přírody a krajiny
 • Plod – vznik plodu (opylení, přeměna květních částí)
 • Ovoce jako zdroj potravy
   • pro živočichy
   • pro člověka – lidová strava na Valašsku

Ovoce a jeho vliv na lidské zdraví – účinky sušeného ovoce v lidovém léčitelství

Objednávka LP: tel.: 571 411 690, e-mail: zamek.vsetin@muzeumvalassko.cz

Lektorský program Příběhy z ovocného sadu byl finančně podpořen městem Vsetínem.