Témata: charakteristika druhů a způsob jejich života, pobytové znaky, význam v krajině a jejich ochrana, odlévání stop

Čím jsou šelmy charakteristické a které řadíme mezi velké?Jakým způsobem žijí a jak se chovat při setkání s medvědem? Kromě zajímavých informací si žáci odnesou i vlastnoručně vyrobený sádrový odlitek stopy některé z našich šelem.