Témata: Vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté.

Přijďte se seznámit s našimi známými i méně obvyklými druhy hub, jejich životním cyklem, stavbou těla, významem, druhy jedlými, nejedlými i jedovatými. To vše zábavnou formou doplněnou o řadu interaktivních prvků.

Navštivte lektorský program ve dnech 6.–9. 10. 2020, kdy je jeho součástí komentovaná prohlídka Výstavy živých hub v zámku Lešná u Valašského Meziříčí, na které bude k vidění bezmála 200 druhů hub.

Pozn: cena tohoto LP je pro MŠ 30 Kč

Lektorský program objednávejte na tel.: 734 420 009