Témata: vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté

Seznamte se s našimi známými i méně obvyklými druhy jedlých, nejedlých i jedovatých hub, jejich životním cyklem, stavbou těla a významem. To vše zábavnou formou doplněnou o řadu interaktivních prvků.