Témata: vlastnosti a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté

Přijďte se seznámit s našimi známými i méně obvyklými druhy hub, jejich životním cyklem, stavbou těla, významem, druhy jedlými, nejedlými i jedovatými. To vše zábavnou formou doplněnou o řadu interaktivních prvků.

Navštivte lektorský program ve dnech 5.–10. 10. 2021, kdy je jeho součástí komentovaná prohlídka Výstavy živých hub v zámku Lešná u Valašského Meziříčí, na které bude k vidění bezmála 200 druhů hub.

Lektorský program objednávejte na tel.: +420 734 420 009