Témata: základy archeologie, výzkum, regionální nálezy, detektor kovů, dokumentace archeologické situace

Seznámíte se s archeologií a jejími základními vědeckými postupy. Poznáte nejdůležitější místa a nálezy z dějin Valašska, vyzkoušíte si detektor kovů a zachráníte důležitý archeologický nález.