Témata: život šlechty, vzdělání, rodinný život, trávení volného času

Chtěli byste si na chvíli vyzkoušet radosti šlechtického života? Díky tomuto programu máte možnost se seznámit s tím, jak panstvo žilo, jak se vzdělávalo a jak trávilo volný čas.

Lektorský program objednávejte na tel.: 734 420 009