Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / ZTRACENÝ SVĚT NAŠICH PŘEDKŮ

ZTRACENÝ SVĚT NAŠICH PŘEDKŮ


Život našich předků se řídil koloběhem přírody. Přijďte se seznámit s dnes již téměř zapomenutými tradicemi, zvyky a řemesly. Prohlédneme si vzácné historické předměty, součástí programu je také tematické tvoření.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (Dějepis), Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis - Geografie), Umění a kultura (Výtvarná výchova), Člověk a svět práce, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu Environmentální výchova

• délka programu: 45´

• vstupné: žák MŠ/30 Kč; ZŠ/40 Kč; SŠ/40 Kč; pedagogický doprovod zdarma

• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních předmětů

• lektorský program objednávejte na:+420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Tereza Zbránková