Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / PTAČÍ SVĚT

PTAČÍ SVĚT


Jsou sýkorky na vašem krmítku tytéž, co vyhnízdily na vaší zahradě? Znáte dálkového šampióna tahových cest? Kdo u nás staví nejbizarnější hnízdo? A je slavík vážně mistrem zpěvu? To a ještě více se dozvíte na programu, který se vám může pružně přizpůsobit i podle ptačí sezony.

Můžete se těšit na podrobnosti ze života ptáků, jejich vývoj, stavbu těla a spoustu zajímavostí, které v učebnici nenajdete. Program je spojen s ukázkou vycpanin a hlasových projevů ptáků.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis - Geografie), podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu Environmentální výchova

• délka lektorského programu: 45´

• vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; SŠ/30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění přírodovědných předmětů

• program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek

• lektorský program objednávejte na: +420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko,zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Květa Zemanová