Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / ŽIJÍ S NÁMI

ŽIJÍ S NÁMI


Znáte dobře všechny své sousedy? Zjistěte, kdo s námi žije doma, ale i v blízkém okolí. Jak přispět k bezproblémovému soužití s nimi? To a mnohé další se dozvíte na edukačním programu Žijí s námi.

Program nám poskytne přehled obratlovců i bezobratlých živočichů vyskytujících se ve městech s důrazem na rodinné a obytné domy. Ukážeme si ochranářská opatření pro zachování výskytu synantropních druhů ptáků a netopýrů. Dozvíme se, jak přizpůsobit živočichům život ve městě. Program se odehrává v interiérech výstavy Žijí s námi.

Lektorský program je připraven k výstavě Žijí s námi .

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu Environmentální výchova

Délka lektorského programu: 45´

Vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; SŠ/30 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek.

Program po předchozím objednání, lektorský program objednávejte na: Tel.: 734 236 279, e-mail: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: 5. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Bc. Barbora Sasáková