Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / ZA TAJEMSTVÍM KNIH

ZA TAJEMSTVÍM KNIH


Poslechněte si, jak staré knihy vyprávějí. Hravou formou se seznámíte s jednou z nejcennějších sbírek valašskomeziříčského muzea – sbírkou starých tisků a rukopisů. Využijte jedinečnou příležitost prohlédnout si tyto skvosty!

Lektorský program je připraven ke stálé expozici „Staré knihy vyprávějí“.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávací oblasti Dítě a společnost, Dítě a svět
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (Dějepis),Člověk a svět práce, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat

• délka programu: 45´

• vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; SŠ/30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních předmětů

• lektorský program objednávejte na: +420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Bc. Romana Jančálková