Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / JAK SE ŽILO NA ZÁMKU

JAK SE ŽILO NA ZÁMKU


Lektorský program je připraven ke stálým expozicím „Jak se žilo na zámku“ a „Hračky ze zámku a podzámčí“. Přijďte se hravou formou seznámit s historií zámku Kinských a města Valašské Meziříčí!

Součástí programu je komentovaná prohlídka zámeckých pokojů a expozice hraček.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávací oblasti Dítě a společnost, Dítě a svět
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (Dějepis), Umění a kultura (Výtvarná výchova), podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat

• délka programu: 45´

• vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; SŠ/30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních předmětů

• možnost objednání kostýmované prohlídky

• lektorský program objednávejte na: +420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Tereza Zbránková, Mgr. Jan Matyáš