Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / SVĚT KOSTIČEK

SVĚT KOSTIČEK


Hračky, hry a zábava. Záležitosti, které nás provázejí dětstvím a dělají naše raná léta krásná. Na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí jsme na toto téma připravili lektorský program pro školy, který vznikl k aktuální výstavě výrobků z lega s názvem Svět kostiček.

Během programu se budeme zabývat dětskou hračkou a nezapomeneme zdůraznit také její výchovný aspekt. Na množství obrázků si ukážeme podobu hraček v minulosti a nastíníme jejich základní vývoj. Poté si společně připomeneme, co víme například o pirátech, o hradech nebo rytířích, případně se dozvíme něco úplně nového. Ve druhé části programu je naplánovaná návštěva výstavy Svět kostiček, kde se můžeme pokochat mimo jiné také exponáty s výše probranou tematikou. Děti obdrží pracovní list, kde si vyplněním jednotlivých úkolů zrekapitulují a osvěží probraná témata.

Lektorský program je připraven k výstavě Svět kostiček.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura (Výtvarná výchova), podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat

Délka lektorského programu: 45´

Vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

Program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek.

Program po předchozím objednání, lektorský program objednávejte na: Tel.: 734 236 279, e-mail: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: 25. 1. 2018 – 29. 4. 2018

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Tereza Kašparová