Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / STROMY JAKO DOMY

STROMY JAKO DOMY


Stromy jsou domovem, útočištěm a mnohdy i zdrojem potravy celé řadě živočichů od hmyzu až po savce. Na stromy je vázána řada hub i rostlin. Jaké jsou vzájemné vztahy a vazby stromů s živými organizmy, ať se jedná o zvířata, hmyz či představitele rostlinné říše? To a ještě více se dozvíte na edukačním programu Stromy jako domy.

Program poodhalí, jaká je funkce stromu ve vzájemných souvislostech s živými organismy. Hravou formou se seznámíme se základními druhy dřevin, neopomene však ani povídání o lese jako významném biotopu naší krajiny.

Interaktivní výstava s přírodovědnou tématikou zaujme zejména dětské návštěvníky. Těšit se můžete na čtyři zástupce běžně rostoucích stromů, které jsou představeny ve svých přirozených biotopech. Jsou jimi smrk a dub v přirozeném prostředí lesa, jabloň na venkovské zahradě a vrba u rybníka. Savci a ptáci pak doplňují živý svět rostlin dle jejich typického nebo původního výskytu. Výstava si klade za cíl podnítit ke všímavosti při pobytu v přírodě, umění pozorovat a poznávat vztahy mezi jejich obyvateli. Využívat přírodu jako pozoruhodný zdroj informací, jejíž zákonitosti bychom měli respektovat a chránit. Program je zaměřen na vzájemné vztahy a vazby stromů s živými organizmy, ať se jedná o zvířata, hmyz či představitele rostlinné říše. Výstava je doplněna o řadu dermoplastických preparátů ptáků, savců a hmyzu. Doplňují ji modely obojživelníků, hub, lesních plodů a další.Součástí je řada zajímavých interaktivních herních prvků. Program se odehrává v interiérech výstavy Stromy jako domy

Pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ je dále ve dnech 9.–12. 5. 2017 připravena soutěž s názvem Kdo má domy mezi stromy?

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis – Geografie), podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu Environmentální výchova

Délka lektorského programu: 45 minut

Vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; SŠ/30 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Program vede: Mgr. Jitka Bradáčová

Program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek.

Program po předchozím objednání, lektorský program objednávejte na: Tel.: 734 236 279, e-mail: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz