Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / STAŇ SE KRAJINÁŘEM

STAŇ SE KRAJINÁŘEM


Co si představíte, když se řekne krajina? Čím je valašská krajina typická? Jakou roli v ní hraje člověk a výtvarné umění? Přijďte si poslechnout, jak o krajinu správně pečovat a tvořit ji tak, abychom v ní zachovali co největší pestrost živočišných i rostlinných druhů a sami se v ní cítili dobře.

Dozvíme se, jaký je rozdíl mezi krajinou přírodní a kulturní a proč je zdravá krajina pro člověka životně důležitá. Řekneme si, jak vypadala krajina před a po příchodu člověka, a také kteří živočichové a rostliny potřebují k životu pravidelné obhospodařování krajiny. Naučíme se základní krajinné prvky a typické znaky valašské krajiny.

Jak přenést příjemný pocit z krajiny do obrazu? To se dozvíte v druhé části programu, kdy se rovněž seznámíte s díly regionálních malířů. V rámci tvořívé dílny si sami vyzkoušíte jak krajinu malovat. Své obrázky si pak odnesete domů.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ je vhodný jako doplnění předmětů výtvarná výchova, pracovní činnost, vlastivěda, přírodověda a navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat jako např. Environmentální výchova

Délka lektorského programu: 45´

Vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; SŠ/30 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek.

Lektorský program objednávejte na: Tel.: 734 236 279, e-mail: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Bc. Barbora Sasáková a Mgr. Kamila Valoušková