Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / SPLETITOST GOBELÍNU

SPLETITOST GOBELÍNU


Co je to gobelín a z čeho se vyrábí? Příběh gobelínu od ovčího rouna až ke tkanému uměleckému dílu děti zažijí v teoretické i praktické rovině. Vyzkouší si kramplování vlny, její seskávání i samotné tkaní, kdy se zapojí do tvorby nekonečného koberce.

Lektorský program je připraven ke stálé expozici „Sklo a gobelíny“.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (Dějepis), Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis – Geografie), Umění a kultura (Výtvarná výchova), Člověk a svět práce, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat

• délka programu: 45´

• vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; SŠ/30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních a přírodovědných předmětů

• lektorský program objednávejte na: +420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Kamila Valoušková