Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / BUDIŽ SVĚTLO!

BUDIŽ SVĚTLO!


Čím se dříve doma svítilo? Proč jsou stínítka ke světlům skleněná a jak se sklo vyrábí? V programu se děti seznámí s historií svícení včetně vynálezu žárovky, vyzkouší funkci a smysl dynama a nahlédnou do největší sbírky osvětlovacího skla v České republice.

Lektorský program je připraven ke stálé expozici „Sklo a gobelíny“.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (Dějepis), Člověk a příroda (Fyzika, Chemie), Umění a kultura (Výtvarná výchova), Člověk a svět práce, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu Environmentální výchova

• délka programu: 45´

• vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; SŠ/30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních a přírodovědných předmětů

• lektorský program objednávejte na: +420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Kamila Valoušková