Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / Pověsti a pohádky z Valašska

Pověsti a pohádky z Valašska


Přijďte se seznámit s pověstmi a pohádkami z Valašska. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi pověstí a pohádkou i s jakými nadpřirozenými bytostmi se lidé dříve na Valašsku setkávali.

Návaznost na školní výuku:
- program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
- program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
- program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a svět, Člověk a společnost,Jazyk a jazyková komunikace, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat
- program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních předmětů

  • délka programu: 45 minut

  • vstupné: MŠ 20 Kč / ZŠ a SŠ 30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

  • program objednávejte na: 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských, Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Tereza Zbránková, Mgr. Jan Matyáš