Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / HERBÁŘ ANEB POJĎTE SI HRÁT S KVĚTINAMI

HERBÁŘ ANEB POJĎTE SI HRÁT S KVĚTINAMI


Zajímá Vás umění výroby herbáře? Jaká jsou základní pravidla jeho tvorby, čím je pro botaniku tak významný, jaká je technika sběru rostlin, preparace, sušení a určování? Přijďte si vyrobit svou vlastní herbářovou položku! Zároveň se Vám naskytne jedinečná příležitost prohlédnout si vzácný Mattioliho herbář z roku 1562.

Žáci si ověří, zda teoretické znalosti o rostlinách dokáží i aktivně využít – vyzkoušejí si určování rostlin podle určovacích klíčů, podle pupenů mohou rozlišovat naše listnaté stromy. Připravena je také ukázka řezů dřevin domácích i cizokrajných stromů. Každý žák si vytvoří svou vlastní herbářovou položku.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda (Přírodopis), Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu Environmentální výchova

• délka lektorského programu: 45´

• vstupné: žák MŠ/30 Kč; ZŠ/40 Kč; SŠ/40 Kč; pedagogický doprovod zdarma

• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění přírodovědných předmětů

• program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek

• lektorský program objednávejte na: +420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Barbora Sasáková, Mgr. Květa Zemanová