Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / PO STOPÁCH VELKÝCH ŠELEM

PO STOPÁCH VELKÝCH ŠELEM


Medvěd, vlk a rys – patří už jen do muzea nebo i do naší přírody? Jsou lidem nebezpeční? Čím jsou ohroženi? Naučíme se rozpoznávat jejich pobytové znaky a vytvoříme si sádrové odlitky stop.

Víte, které druhy velkých šelem žijí v beskydských lesích? Je pohádka O červené Karkulce pravdivá? Koho v lese nepotkáte a přece zde žije. Jaké jsou příčiny ohrožení vlka, rysa a medvěda? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších zajímavostí se dozvíte právě na tomto programu.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis - Geografie), podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu Environmentální výchova

• délka lektorského programu: 60´

• vstupné: žák MŠ/30 Kč; ZŠ/40 Kč; SŠ/40 Kč; pedagogický doprovod zdarma

• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění přírodovědných předmětů

• program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek

• lektorský program objednávejte na: +420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Květa Zemanová