Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / NENÍ HOUBA JAKO HOUBA

NENÍ HOUBA JAKO HOUBA


Chodíte rádi na houby? Chcete se o nich dozvědět spoustu pozoruhodností? Zajímá Vás, se kterými běžnými i vzácnými druhy se můžete setkat na louce či v lese v našem okolí? Přijďte na lektorský program s názvem Není houba jako houba.

Seznamte se s našimi známými i méně obvyklými druhy jedlých, nejedlých i jedovatých hub, jejich životním cyklem, stavbou těla a významem. To vše zábavnou formou doplněnou o řadu interaktivních prvků.

Navštivte ve dnech 19.–24. 9. 2017 Výstavu živých hub v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost, Dítě a jeho tělo
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis - Geografie), Člověk a zdraví, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu Environmentální výchova

Délka programu: 45´

Vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; SŠ/30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

Program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění přírodovědných předmětů

Program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek

Lektorský program objednávejte na: +420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Bc. Barbora Sasáková