Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / NENÍ HOUBA JAKO HOUBA

NENÍ HOUBA JAKO HOUBA


Sbíráte rádi houby? Chcete se dozvědět podrobnosti z jejich světa? Zajímá Vás, se kterými druhy se můžete setkat v našich lesích a loukách? Přijďte na lektorský program s názvem Není houba jako houba.

Přijďte se seznámit s našimi známými i méně obvyklými druhy hub, jejich životním cyklem, stavbou těla, významem, druhy jedlými, nejedlými i jedovatými. To vše zábavnou formou doplněnou o řadu interaktivních prvků. Pro děti MŠ je připraveno tematické tvoření.

Navštivte ve dnech 20.–25. 9. 2016 Výstavu živých hub v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost, Dítě a jeho tělo
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis - Geografie), Člověk a zdraví, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu Environmentální výchova

• délka programu: 45´

• vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; SŠ/30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění přírodovědných předmětů

• program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek

• lektorský program objednávejte na: +420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Bohdana Šimčíková