Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / NEBOJTE SE NETOPÝRŮ!

NEBOJTE SE NETOPÝRŮ!


Zajímá Vás, jak se netopýři orientují v prostoru, jak se dokázali přizpůsobit střídání ročních období, kde jsou jejich úkryty, co nejčastěji loví nebo co je nejvíce ohrožuje? Pojďte s námi prolomit mýty, které o těchto tvorech kolují!

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis - Geografie), podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu Environmentální výchova

• délka programu: 45´

• vstupné: ZŠ/30 Kč; SŠ/30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

• program je vhodný pro žáky ZŠ a SŠ jako doplnění přírodovědných předmětů

• program je přizpůsoben věku návštěvníků, navazuje na RVP, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat

• program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek

• lektorský program objednávejte na: +420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Květa Zemanová

netopyrre