Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / TAJEMSTVÍ BEČVY

TAJEMSTVÍ BEČVY


Jaký má význam voda v krajině? Pro které rostliny a živočichy je voda domovem a jak jsou jí přizpůsobeni? Přijďte objevit, co se skrývá mezi rákosím i pod vodní hladinou, a proniknout do tajemných zvuků mokřadů. Součástí programu je prohlídka akvária s modelací karpatské štěrkonosné řeky s živými exponáty vzácných i běžných druhů našich ryb.

Cílem programu je seznámit účastníky s životním prostředím řek, potoků a mokřadů, kterému jsou přizpůsobeny často dnes už vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Povídání doplňují ukázky hlasů, vycpaniny ptáků, modely obojživelníků a plazů a zejména živé exponáty ryb řeky Bečvy.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis - Geografie), podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu Environmentální výchova

• délka lektorského programu: 45´

• vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; SŠ/30 Kč; pedagogický doprovod zdarma • program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění přírodovědných předmětů

• program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek

• lektorský program objednávejte na:+420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Jan Matyáš