Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / Modré malování

Modré malování


Modře laděné tvoření v obklopení maleb s valašskou tématikou. Program se koná v rámci výstavy Jaroslava Hýžová - malba, která by v únoru oslavila sté narozeniny.

  • délka programu: 45´

  • vstupné: žák MŠ/15 Kč; ZŠ/20 Kč; SŠ/20 Kč; pedagogický doprovod zdarma

  • program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních předmětů

  • tvořivý program je přizpůsoben věku návštěvníků, navazuje na RVP, podporuje rozvoj Klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat

  • lektorský program objednávejte na: 571 611 764, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: 15. 1. – 8. 3. 2015

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

Program vede: Mgr. Kamila Valoušková