Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / MALOVANÉ POČTENÍČKO

MALOVANÉ POČTENÍČKO


Přeneste se s námi do světa plného fantazie, barev, dobré nálady a optimismu. Takové veselé prostředí vyčarovala na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí vynikající ilustrátorka dětských knih Magda Veverková a její výstava. Po dobu jejího trvání pro Vás máme připravený lektorský program s názvem Malované počteníčko, který se odehrává přímo v prostoru výstavy mezi ilustracemi.

Děti se seznámí s výtvarnou tvorbou M. Veverkové. Budou mít možnost nahlédnout i do knih, které ilustrovala. Vysvětlíme si pojem umělecké i vědecké ilustrace a k čemu nám slouží. Teoreticky si zopakujeme některé základní výtvarné techniky a rozdíly mezi nimi. Společně se s žáky zaměříme na pohádku jako na literární žánr i s jejími náležitostmi. Na příkladech si ukážeme rozdíly mezi pohádkou a jí velmi podobnou pověstí. Nezapomeneme ani na poučné bajky. Děti čeká také plnění různých tematických úkolů, například hra na ilustrátora, kdy se sami pokusí obrazově zachytit čtený úryvek příběhu.

Lektorský program je připraven k výstavě Magda Veverková – Obrázky nejen z pohádky.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura (Výtvarná výchova), podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat

Délka lektorského programu: 45´

Vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

Program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek.

Program po předchozím objednání, lektorský program objednávejte na: Tel.: 734 236 279, e-mail: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: 11. 1. 2018 – 8. 4. 2018

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Tereza Kašparová