Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / HISTORIE A ARCHITEKTURA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

HISTORIE A ARCHITEKTURA VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ


Program je veden formou komentované procházky Valašským Meziříčím. Během putování se účastníci dozvědí řadu zajímavostí o středověkém vývoji města a jeho nejstarších dějinách. Připomeneme si, které události se zapsaly do jeho současné tváře nebo jaké jsou vize do budoucna.

Program je veden formou exkurze.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (Dějepis), Člověk a příroda (Zeměpis - Geografie), Člověk a svět práce, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat

• délka programu: 60´

• vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; SŠ/30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních předmětů

• lektorský program objednávejte na: +420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Kamila Valoušková