Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / ZÁMECKÝ PARK – EXKURZE

ZÁMECKÝ PARK – EXKURZE


Přijďte se seznámit s jedním z významných městských biotopů – parkem. Dozvíte se podrobnosti o jeho historii a jedinečnosti, naučíte se poznávat domácí i exotické druhy dřevin,vzácné i běžné byliny, neopomeneme však ani zástupce živočišné říše. Seznámíte se s funkcemi parku v městské zástavbě, s tím, co jej tvoří a čím je pro nás tak důležitý.

Zámecký park představuje jeden z posledních kousků přírody ve Valašském Meziříčí. Díky svému umístění uprostřed obytné zástavby je často navštěvován širokou veřejností. Chybí však lepší informovanost o jeho významu. Čím je vlastně park tak jedinečný? Zajímá Vás, jaké rostlinné a živočišné druhy se v parku nacházejí?

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků:
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost:
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis - Geografie), podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu Environmentální výchova

• délka programu: 60´–90´

• vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; SŠ/30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění přírodovědných předmětů

• program je veden formou exkurze do zámeckého parku

• program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek

• lektorský program objednávejte na: +420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Jan Matyáš