Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN

DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN


Seznamte se s tradicí hasičství a historií hasičských spolků na Valašskomeziříčsku. Povíme si, jaký je vliv požáru na krajinu a zda je oheň vždy jen zlý. Naučíme se zásady první pomoci a zjistíme, co všechno obnáší hasičské řemeslo.

Program je připraven k hasičské expozici „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci”.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (Dějepis), Člověk a příroda (Přírodopis), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví), Člověk a svět práce, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu Environmentální výchova

• délka programu: 45´

• vstupné: žák MŠ/20 Kč; ZŠ/30 Kč; SŠ/30 Kč; pedagogický doprovod zdarma

• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních a přírodovědných předmětů

• program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek

• lektorský program objednávejte na: +420 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kdy: celoročně

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Květa Zemanová