Úvod / Lektorske programy valasske mezirici / BÁJEČNÉ LÉTACÍ STROJE

BÁJEČNÉ LÉTACÍ STROJE


Přijďte odhalit nejdůležitější mezníky letecké historie. Seznámíte se s vývojem létajících strojů od horkovzdušných balónů přes vzducholodě, kluzáky až po moderní stíhačky. Dozvíte se zajímavosti o leteckých konfliktech, které proběhly v našem regionu za 2. světové války.

Program je připraven k výstavě Ocelová křídla nad Valašskem. K vidění je řada fragmentů nálezů letadel, také si budete moci prohlédnout např. plastikové modely letadel i techniky protivzdušné obrany, které se účastnily bojů v regionu. Vystavena je rovněž řada drobností z výstroje a osobní předměty pilotů. Výstavu oživí hrozivé zvuky motorů, bombardování, výstražných sirén, ale i záznamy vyprávění pamětníků.

Návštěvníci budou mít možnost navštívit interiér protileteckého bunkru, vyzkoušet si hlídku v hlásce s funkčním dobovým telefonem, zalétat si s papírovými modely na muzejním letišti nebo uchopit do ruky knipl a vydat se vstříc nepřátelským stíhačům.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Člověk a příroda (Fyzika, Zeměpis - Geografie), podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat

• délka lektorského programu: 45´

• vstupné: žák MŠ/15 Kč; ZŠ/20 Kč; SŠ/20 Kč; pedagogický doprovod zdarma

• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních předmětů

• lektorský program objednávejte na: 571 611 764, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Termín: 5. 2. – 22. 5. 2016

Místo konání: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Program vede: Mgr. Samuel Španihel, Bc. Romana Jančálková

K výstavě je také připravena soutěž a tematické akce jako například vycházka „Kam padaly bomby“ konaná v den výročí náletu na Valašské Meziříčí.