Topics: Birds, mammals, reptiles, insects, the ecosystem and the nutrient cycle

V každém ročním období to v zámeckém parku žije. Přijďte se o tom přesvědčit a dozvědět se zábavnou formou mnoho zajímavých informací o obyvatelích parku a blízkého okolí.

Lektorský program objednávejte na tel.: 734 420 009