Můžete se těšit na pestrý program věnovaný nejkrásnějším svátkům v roce. Část programu je věnována prohlídce zámeckých pokojů, které zdobí vánoční výzdoba a pro žáky je připraveno zajímavé povídání, ve kterém si připomeneme vánoční i adventní zvyky a tradice našich předků.

V rámci tvořivých dílen si žáci vyzkoušejí pekařské řemeslo. Z dochovaných receptů si připraví tradiční cukroví – perníky z dřevěné formy či vizovické pečivo.

Přijďte si k nám na zámek odpočinout od předvánočního shonu a připomenout si pravý smysl a ducha vánočních svátků. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Termín: 11. 12. - 20. 12. 2018 | 8:00 do 14:00 hodin

Délka programu: 60 minut

Návaznost na školní výuku:
• program je vhodný pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních a přírodovědných předmětů
• program je přizpůsoben věku návštěvníků, navazuje na RVP, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat

Vstupné: žák 40 Kč | pedagogický doprovod zdarma

Program vede: Mgr. Nela Vlčková

Program objednávejte na: tel. 734 236 279, email: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz