CITES je zkratkou anglického názvu Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Tato úmluva, která je také známá jako Washingtonská, byla uzavřena 3. března 1973 v USA a 1. července 1975 vstoupila v platnost. Dnes je jejím signatářem 183 zemí z celého světa, a to včetně členských států EU. Československo se k této úmluvě připojilo 28. května 1992 a Česká republika ji nadále uplatňuje. Cílem této úmluvy je regulovat mezinárodní obchod s ohroženými druhy, chránit je před vyhubením a současně tak udržet biologickou diverzitu v krajině. Přijďte si na lešenský zámek prohlédnout krásné fotografie některých ohrožených druhů rostlin a živočichů, které se tato úmluva snaží chránit.