Muzeum regionu Valašsko vás zve na novou výstavu, která vás pozve do historie pytláctví na Valašsku. Dozvíte se zajímavé informace o zbraních a způsobech lovu, nejznámějších odhalených případech a třeba i pytláckých pověrách.

Pytláctví bylo v minulosti na Valašsku hojně rozšířené a na pytláka šlo narazit skoro v každé vesnici, ostatně i dnes úplně nevymizelo. Výstava se zabývá minulostí pytláctví v regionu a to hlavně v 19. a do poloviny 20. století, kdy byl výskyt pytláků nejhojnější. Návštěvník si mimo informací o historii pytláctví může prohlédnout raritní pytlácké zbraně, pasti, vábničky či poznat minulost lovné zvěře na Valašsku. Mimo pytláctví se výstava částečně zabývá i čižbou, které byla v minulosti v regionu také hojně rozšířena.