Také v prvním měsíci roku 2020 má pro vás Hvězdárna Vsetín připraveny tradiční programy pro děti i dospělé. Přijďte se s námi toulat denní i noční oblohou za krásami vesmíru. Těšíme se na vás.

PROGRAM
  • Exkurze a pozorování Slunce: Pracovní dny, 9:00–15:00 hodin – prohlídka kopule, seznámení s dalekohledy, pokud to počasí dovolí, pozorování Slunce a projevů sluneční aktivity.
  • Večerní astronomická pozorování: Každý pátek, 17:00–19:00 hodin – v lednu se zaměříme na souhvězdí Orionu, zejména pak Velkou mlhovinu M42, kde vznikají nové hvězdy.
UPOZORNĚNÍ

Veškerá pozorování probíhají jen za vhodných podmínek. O tom, zda se akce koná či ne, se vždy dozvíte nejpozději hodinu před zahájením na Facebooku Muzeum regionu Valašsko!

VSTUPNÉ

Exkurze s pozorováním Slunce a Večerní astronomická dle běžného ceníku ZDE.