Společenské vědy regionu Západních Karpat

Studie

Bartík, J. – Kmošek, M. – Augustinová, K. – Merta, T. 2022: Depot bronzových artefaktů z Osvětiman (okr. Uherské Hradiště), pp. 8-23.

Janiš, D. 2022: Vojenští hejtmani na hradě Starém Světlově a uplatňování pravidel moravského landfrýdu v letech pohusitského interregna, pp. 24-44.

Cviklová, H. 2022: Rožnovští barvíři, pp. 46-90.

Naňák, A. 2022: Kamenosochař Jindřich Náplava z Buchlovic a jeho dílo, pp. 92-121.

Máchová, S. 2022: Medikalizace porodnictví na Valašsku v 19. a na počátku 20. století, pp. 122-145.

Šlancarová, M. 2022: Velká válka na malém městě – uprchlíci v Kroměříži v letech 1914–1918, pp. 146-167.

 

Polemiky

Zajíc, P. 2022: Poznámky ke genealogii pánů z Krásna, pp. 170-175.

 

Musealia

Prudká, A. 2022: Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím, pp. 178-183.

 

Personalia a miscelanea

Mercová, M. – Zezulová, J. 2022: PhDr. Zdeněk Fišer jubilující, pp. 186-195.

Daňhelová, P. 2022: K jubileu Mgr. Heleny Chybové, pp. 196-208.

Hnilicová, M. 2022: Dvousté výročí narození Františka Skopalíka, pp. 210-214.

Anlauf, J. – Lasztovicza, P. 2022: Hraniční kámen rožnovsko-krásenského a novojičínsko-štramberského panství z 2. poloviny 17. století na historické lokalitě Hodorf, pp. 216-222.

Zajíc, P. 2022: Středověká fortifikace v trati Zádvoří, k. ú. Střítež nad Bečvou, pp. 224-233.