Společenské vědy regionu Západních Karpat

Studie

Kováčik, P. – Dudková, V. – Dvořák, P. – Hanšut, M. 2021: Lokalita Bílavsko – hrad Chlum jako součást pravěkého komunikačního koridoru, pp. 9-24.

Janiš, D. 2021: Páni z Krásna, jejich majetkové zázemí a sociální vazby (K otázce stratifikace moravské šlechty ve vrcholném středověku), pp. 25-54.

Balajková, V. 2021: Kancionály ve sbírkových a knihovních fondech Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, pp.55-90.

Ostřanská, I. S. 2021: Sušárny ovoce – živé dědictví Horního Vsacka, pp. 91-110.

Odehnal, P. 2021: C. k. notář ve Valašských Kloboucích. Notáři František Volf, Antonín Voříšek, František Březina, Josef Togner a Josef Vavrouch, pp. 111-134.

Pálka, P. 2021: Přednáška cestovatele Emila Holuba v Kroměříži roku 1890 a její ozvuky, pp.135-158.

Fišer, Z. 2021: Osudy romského a židovského obyvatelstva v Hulíně za 2. světové války, pp. 159-188.

 

Musealia

Jaroslav Bartík, J. – Gadas, P. 2021: Ze stodoly do muzejní sbírky – polozapomenutý nález kamenného sekeromlatu s obvodovým žlábkem z Kunovic, pp. 191-196.

Koštuříková, J. 2021: Drátenictví a jeho soudobá podoba, se zvláštním zřetelem na tvorbu Pavola Adamce z Vizovic, pp. 197-206.

Španihel, S. 2021: Stopy lidského umu, pp. 207-210.

 

Personalia a miscelanea

Prudká, A. 2021: Za etnografkou zlínského muzea Zuzanou Marhoulovou, pp. 213-215.