Společenské vědy regionu Západních Karpat

 

Studie

Bartík, J. – Fojtík, A. – Popelka, M. 2020: Nová lokalita z mladší doby kamenné v Napajedlech, pp. 8-21

Fojtík, J. – Langová, J. – Popelka, M. – Staneková, Z. 2020: Pozdně laténská keramika z hradu Brumov – k problematice púchovské kultury na Moravě, pp. 22-35.

Cendelín, D. 2020: Lokalita Klenov v kontextu starých dopravních linií východní Moravy, pp. 36-53.

Janiš, D. 2020: – Čeněk ze Šarova a nižší šlechta na předhusitské Moravě v časech války a landfrýdu, pp. 54-67.

Méhešová, O. 2020: Z rané nábytkové tvorby Dušana Samuela Jurkoviče, pp.68-87.

Naňák, A. 2020: Kamenosochař František Zajíc z Uherského Brodu a jeho následovníci, pp. 88-105.

Ščepánová, S. 2020: Architekt Alois Balán. Komplexný obraz osobnosti a diela, pp. 106-143.

Jakubíček, V. 2020: Zlínský průmyslový design 1918–1958. Revolverový soustruh MAS R50 a vývoj baťovského strojírenství během první poloviny 20. století, pp. 144-161.

Machálek, O. 2020: Osobní fond PhDr. Karla Pekárka v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, pp. 162-183.

Cviklová, H. 2020: Modrotiskové formy z dílen rožnovských barvířů v muzejních sbírkách, pp. 184-209.

 

Musealia

Schreiber, P. 2020: Pruské/Tuchyňa – mladopaleolitické náleziská v Ilavskej kotline, pp. 212-218.

Zajíc, P. 2020: Plán Valašského Meziříčí z počátku 18. století, pp. 220-226.

Hrdý, D. 2020: Sbírka orientačního běhu ve fondu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, pp. 228-246.

Staneková, Z. 2020: Konferencia „Fortifikácie na slovensko-moravskom pohraničí“, pp. 248-252.

Koštuříková, J. 2020: Fotografická zastavení Lešetínský fašank ve Zlíně slaví 20 let svého trvání, pp. 254-269.

 

Personalia a miscelanea

Petrová, I. 2020: Dát obyčejným věcem neobyčejný rozměr, pp. 272-277.

 

Recenze

Pindur, D. 2020: Fišer, Zdeněk (red.): Holešov. Město ve spirálách času., Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Holešov 2018, 591 stran + samostatné přílohy (reprodukce historických map + CD) ISBN 978-80-7275-106-8, pp. 280-288.